KONFIDENCIALITĀTES PAZIŅOJUMS

Whirlpool Latvia SIA, Latvijas uzņēmums dibināts atbilstoši Latvija likumiem, juridiskā adrese Aleksandra Čaka iela 118 - Rïga LV 1012, likumīgi reģistrēts Latvija uzņēmumu reģistrā ar PVN maksātāja numuru LV40003335952, (turpmāk tekstā saukts “Whirlpool”, “mēs”, “mums”, “mūsu”), kā jūsu datu kontrolētājs un daļa no globālās Whirlpool grupas (“Whirlpool grupas”), ir apņēmies nodrošināt jūsu personiskās informācijas (“personiskie dati” atbilstoši definīcijai spēkā esošajā datu aizsardzības likumā), kas tiek iesniegta turpmāk norādītajos nolūkos, aizsardzību un konfidencialitāti. Tādēļ šis paziņojums sniedz jums informāciju par to, kādu personisko informāciju mēs vācam, kā tā tiek apstrādāta, kādos nolūkos un kā jūs varat īstenot savas individuālās tiesības attiecībā uz piekļuvi šādai informācijai, tās atjaunināšanu, koriģēšanu vai dzēšanu.

KĀDĒĻ UN KAD MĒS VĀCAM JŪSU PERSONISKO INFORMĀCIJU UN KĀDS IR AR TO SAISTĪTAIS PROCESS

Mēs apstrādāsim personiskos datus, ko jūs iesniegsit, reģistrējot iegādāto produktu, kā arī tad, kad sazināsities ar mums, lūdzot informāciju vai palīdzību vai iegādājoties Whirlpool produktus interneta veikalā, tikai tādā apmērā, kāds nepieciešams, lai īstenotu šajā paziņojumā paredzētos nolūkus. Ja Whirlpool nav nepieciešams apstrādāt personisko informāciju identificējamā formā, lai īstenotu savus nolūkus, personiskā informācija noteikti tiks deidentificēta, un šādiem nolūkiem paredzētie personas identifikatori tiks noņemti.
Mēs vāksim jūsu personiskos datus, ko iesniedzat, lai savā vārdā atvērtu kontu un/vai aizpildītu sava produkta reģistrācijas veidlapu, un/vai lai sazinātos ar jums, un/vai lai pabeigtu „pasūtījuma veidlapu”, ko mums iesniedzat produkta iegādes nolūkā.
Jums nav jāaizpilda un jāiesniedz produkta reģistrācijas veidlapa, uz ko attiecas šis paziņojums, taču jums jāapzinās, ka gadījumā, ja izvēlaties neiesniegt pilnībā aizpildītu veidlapu, mēs, iespējams, nevarēsim izpildīt jūsu lūgumus vai pienācīgi sniegt pieprasītos pakalpojumus. Tas var arī nesniegt mums iespēju nosūtīt jums informāciju, kas, mūsuprāt, varētu jūs interesēt vai būt jums noderīga, piemēram, informācija par paildzinātu garantijas periodu jūsu iegādātajam produktam (-iem).
Turklāt, ja jūs mums iesniedzat personisku informāciju attiecībā uz saviem radiniekiem, draugiem vai citām trešajām pusēm, tādējādi jūs apstiprināt un garantējat, ka no šādām trešajām pusēm ir saņemta attiecīga atļauja izpaust mums šo personisko informāciju šajā paziņojumā paredzētajos nolūkos.

KĀ MĒS RĪKOSIMIES, KAD SAVĀKSIM UN APSTRĀDĀSIM PERSONISKO INFORMĀCIJU

Kolīdz personiskā informācija būs saņemta, Whirlpool to apstrādās šādos nolūkos:

• Sadarbības pārvaldīšana ar jums, kas izriet no jūsu produkta iegādes, mūsu savstarpējās saziņas un sarakstes reģistrēšana un izsekošana, ievērojot visas ar to saistītās juridiskās prasības, kā arī visas iekšējās uzskaites, administratīvās un nodokļu prasības, apstrādi un politiku;

• Šīs informācijas kopīgošana ar pārējiem uzņēmumiem Whirlpool grupā, lai tie šo informāciju lietotu tādos pašos nolūkos, kādi aprakstīti šajā paziņojumā. Pēc pieprasījuma ir pieejams Whirlpool grupas uzņēmumu saraksts;

• Šīs informācijas kopīgošana ar mūsu rūpīgi izvēlētiem partneriem, iepriekš par to saņemot jūsu atļauju, lai tie šo informāciju lietotu tādos pašos nolūkos, kādi aprakstīti šajā paziņojumā. Pēc pieprasījuma ir pieejams partneru saraksts;

• Mārketinga nolūkos, iepriekš saņemot par to jūsu atļauju, un/vai tādā apmērā, kādu pieļauj citi juridiskie pamatojumi un attaisnojumi; 

• Jūsu informēšana, kā detalizēti aprakstīts šī paziņojuma nākamajā sadaļā. 

JŪSU INFORMĒŠANA

Gadījumos, kad esat sniedzis savu atļauju, ja vien tas jau nav pieļaujams atbilstoši citam juridiskajam pamatojumam un attaisnojumam, mēs drīkstam izmantot personisko informāciju, lai nosūtītu jums pa e-pastu, SMS, MMS (un citiem elektroniskajiem līdzekļiem), faksu, pastu un nodotu pa tālruni šāda satura informāciju:

• jaunumu, dāvanu mārketings, produktu informācija vai jaunu produktu laišana tirdzniecībā, produktu akcijas / izpārdošanas piedāvājumi vai interneta izpārdošanas piedāvājumi (ierīces, piederumi, patēriņa preces) no Whirlpool un Maytag, KitchenAid, Ignis, Bauknecht, un atlasītiem tirdzniecības partneriem, kuru saraksts ir pieejams pēc pieprasījuma, kas, mūsuprāt, var jūs interesēt;

• mārketings un komercpiedāvājumi, un saziņa (piem., jaunumu vēstules) par paildzinātu garantijas periodu, ko sniedz Whirlpool, attiecībā uz jūsu reģistrētajiem produktiem vai produktiem, par kuriem esat izrādījis interesi. Šādas garantijas var sniegt D&G, Whirlpool uzticams komercpartneris;

• uzaicinājumi piedalīties produktu vai klientu apkalpošanas aptaujās;

• uzaicinājumi piedalīties loterijās, konkursos un spēlēs, gadatirgos, produktu vai ēdienu gatavošanas demonstrācijā.

Ja vēlaties atteikties no jebkāda mārketinga materiāla abonēšanas, ko varam jums sūtīt, vai ar to saistāmas aktivitātes, kādas aprakstītas iepriekš, jūs bez problēmām to varat izdarīt atbilstoši informācijai par atteikšanos no ziņu abonēšanas, kāda tiek sniegta ikvienā mārketinga saziņā, vai arī sazinoties ar mums šādi: Whirlpool Latvia SIA, Aleksandra Čaka iela 118 - Rïga LV 1012.

KURŠ REDZĒS JŪSU PERSONISKO INFORMĀCIJU

Personisko informāciju iepriekš minētajos nolūkos vāks un apstrādās mūsu personāls darbā ar administratīvajiem, uzskaites, mārketinga un popularizēšanas, klientu apkalpošanas, IT sistēmu administrēšanas, pārvaldības, uzturēšanas un attīstības, mārketinga, aptauju un akciju jautājumiem, kā arī saistībā ar šajā paziņojumā aprakstītajiem nolūkiem. Jūsu personiskā informācija tiks glabāta Whirlpool grupas datubāzēs, kā arī datubāzēs, ko pārvalda ārēji pakalpojumu sniedzēji, ar kuriem Whirlpool grupa ir parakstījusi atbilstošu līgumu. Šīs datubāzes atrodas Eiropas Savienības teritorijā, kā arī Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV), un to saraksts ir pieejams pēc pieprasījuma.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka noteiktu personisko informāciju var sniegt valsts iestādēm un organizācijām attiecīgajās vietējās teritorijās, galvenokārt juridiskos un nodokļu ieturēšanas nolūkos, vai gadījumos, kad tas ir pamatoti, lai aizsargātu Whirlpool uzņēmējdarbību, klientus, personālu vai piegādātājus. Turklāt šo informāciju var atklāt iespējamajiem pircējiem vai partneriem un to profesionālajiem konsultantiem, lai izpētītu jebkādu ierosinātu uzņēmuma, tā darbības vienību vai aktīvu pārdošanu vai nodošanu, komercpartnerību vai kopuzņēmumu organizēšanu, kāda laiku pa laikam var rasties, – tādā apmērā, kādā nav iespējama vai panākama informācijas anonimitātes nodrošināšana. Noslēdzot darījumu, pircēji un partneri drīkst izmantot šo informāciju tādos pašos nolūkos, kādi paredzēti šajā paziņojumā.

KAD PERSONISKĀ INFORMĀCIJA TIKS NODOTA ĀRVALSTĪS

Vietējie konfidencialitātes likumi pieļauj to, ka Whirlpool nodod personisko informāciju citās valstīs, ar nosacījumu, ka iepriekš ir saņemta jūsu atļauja vai pastāv kāds cits tiesisks attaisnojums un tiek nodrošināts atbilstošs aizsardzības līmenis.
Jums jāņem vērā, ka Whirlpool, pārējo Whirlpool grupas uzņēmumu, trešo pušu, kas rīkojas kā mūsu pakalpojumu sniedzēji mūsu vārdā, un rūpīgi izvēlētu partneru personāls arī var atrasties ārvalstīs un pat ārpus Eiropas Ekonomikas zonas. Tādēļ Whirlpool ir apņēmies gadījumos, kad šāda informācijas nodošana notiek, nodrošināt, lai tā notiktu pilnībā atbilstoši Eiropas Savienības un vietējo likumu principiem un prasībām un lai būtu ieviesti atbilstoši drošības pasākumi nolūkā šādās valstīs/teritorijās aizsargāt personisko informāciju.

PERSONISKĀS INFORMĀCIJAS SAGLABĀŠANA

Whirlpool apstrādās un saglabās jūsu personisko informāciju tik ilga, cik tas nepieciešams, lai ievērotu likumu, vai mūsu norādītajām likumīgajām uzņēmējdarbības vajadzībām un paredzētajiem nolūkiem, kā tas aprakstīts iepriekš/turpinājumā.

KĀDAS TIESĪBAS TIEK PIEŠĶIRTAS JUMS

ES konfidencialitātes likumi ļauj jums pārbaudīt, vai Whirlpool rīcībā ir personiska informācija par jums un, ja tā ir, saņemt šīs informācijas kopiju kopā ar izsmeļošām ziņām par to, kā un kādos nolūkos Whirlpool to apstrādā. Jūs varat arī lūgt, lai mūsu rīcībā esošā personiskā informācija par jums tiktu atjaunināta un/vai koriģēta, un, ja to pieļauj spēkā esošais likums, pat dzēsta. Tāpat jūs varat jebkurā laikā atsaukt ikvienu sniegtu atļauju attiecībā uz jūsu personisko datu apstrādi.
Ja vēlaties īstenot savas iepriekš minētās tiesības, mainīt savas preferences attiecībā uz informācijas saņemšanu vai ziņot Whirlpool par jebkādām izmaiņām savos datos, vai uzdot jautājumus to, kā Whirlpool izmanto jūsu personisko informāciju, lūdzu, sazinieties ar mums Whirlpool Latvia SIA, Aleksandra Čaka iela 118, Rïga LV 1012. Jautājumus sūtiet uz info_latvia@whirlpool.com.

SAFE HARBOR - „DROŠS PATVĒRUMS”

Whirlpool ievēro ASV-ES tiesisko pamatu „Drošs patvērums”, kā arī ASV-Šveices tiesisko pamatu „Drošs patvērums”, kādu attiecībā uz datu vākšanu no Eiropas Savienības un attiecīgi Šveices, šādu datu lietošanu un saglabāšanu ir noteikusi ASV Tirdzniecības ministrija. Whirlpool ir apstiprinājis, ka tas ievēro ASV-ES un Šveices-ES „Droša patvēruma” paziņojumu, izvēles, tālāknodošanas, drošības, datu integritātes, piekļuves un īstenošanas konfidencialitātes principus. Ar informāciju par ES un Šveices tiesisko pamatu „Drošs patvērums” var iepazīties vietnē: http://export.gov/safeharbor.

Ja jums ir kāda neatrisināta konfidencialitātes vai datu lietojuma problēma, ko neesam pienācīgi izskatījuši, lūdzu, sazinieties ar TRUSTe vietnē https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Lūdzu, klikšķiniet šeit lai iegūtu faksa un pasta ziņojumu sūtīšanas datus. TRUSTe strīdu risināšanas process ir pieejams tikai angļu valodā.