Beko Europe Management SRL Savienoto iekārtu pakalpojumu lietošanas noteikumi

I. IEVADS

Pirms Savienotās iekārtas un ar to saistīto programmatūras lietotņu un pakalpojumu izmantošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šos Lietošanas noteikumus un Konfidencialitātes paziņojumu (tas ir iekļauts šajos noteikumos — skatīt zemāk). Īpaša uzmanība ir jāpievērš šo Lietošanas noteikumu VIII nodaļai, kurā izklāstīti mūsu atbildības pret jums ierobežojumi.

Paldies, ka izvēlējāties Whirlpool iekārtu ar Wi-Fi funkciju (“Savienoto iekārtu”). Whirlpool ir pasaules vadošas mājsaimniecības iekārtu ražotājs un izplatītājs. Mūsu Eiropā izmantotie zīmoli ir Whirlpool® , Indesit® , Bauknecht®, Hotpoint® un HotpointAriston®. Šie Lietošanas noteikumi attiecas uz jūsu Savienotās iekārtas un ar to saistīto Savienoto iekārtu pakalpojumu (kā definēts tālāk) lietošanu. Šajos Lietošanas noteikumos ar jēdzienu Whirlpool ir apzīmēts uzņēmums Beko Europe Management SRL S.r.l. Uzņēmums Socio Unico, kas dibināts saskaņā ar Itālijas tiesību aktiem (juridiskā adrese: Via Varesina n.204, 20156 Milano (MI), Italy), normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēts Milānā ar numuru 00693740425 un PVN maksātāja numuru IT00693740425 (turpmāk tekstā — “Whirlpool”, “mēs”, “mūs”, “mūsu”) 'un ir vispasaulesl Groupa (“Grupa” ir uzņēmumu grupa, kurā ietilpst Whirlpool).

Jūsu Savienotā iekārta spēj nodrošināt pakalpojumus, kas palīdz pārvaldīt un uzturēt Savienoto iekārtu. Kad jūsu Savienotā iekārta ir pieslēgta Whirlpool Savienoto iekārtu tīklam, tā spēj pārraidīt informāciju (tai skaitā darbību un kļūdu kodus) uzņēmumam Whirlpool un nosūtīt jums paziņojumu, turklāt jūs varat savā mobilajā ierīcē izmantot Whirlpool nodrošinātās programmatūras lietotnes (piemēram, bezmaksas lietotni “Bauknecht B-Live” vai “Whirlpool 6th Sense Live”) (“Lietotne” vai “Lietotnes”), lai attālināti vadītu Savienoto iekārtu un piekļūtu funkcijām un pakalpojumiem. Šie Lietošanas noteikumi attiecas uz šādu pakalpojumu un Lietotņu (kopā — “Savienoto iekārtu pakalpojumi”) izmantošanu no jūsu puses.

Lai izmantotu Savienoto iekārtu pakalpojumus, Savienotajai iekārtai ir jābūt pieslēgtai bezvadu interneta savienojumam. Jūs esat atbildīgs(-a) par bezvadu interneta savienojuma ierīkošanu un uzturēšanu Savienotās iekārtas atrašanās vietā. Jums ir arī jāinstalē Lietotne saderīgā(s) mobilajā(s) ierīcē(s) un jāreģistrē Whirlpool konts.

Lai varētu izmantot Savienoto iekārtu pakalpojumus, jums ir jāpiekrīt šiem Lietošanas noteikumiem un Beko Europe Management SRL Savienoto iekārtu pakalpojumu konfidencialitātes paziņojumam (“Konfidencialitātes paziņojums”). Izmantojot jebkādus Savienoto iekārtu pakalpojumus un/vai apstiprinot savu piekrišanu šiem Lietošanas noteikumiem Lietotnē, jūs piekrītat uzņemties šajos Lietošanas noteikumos izklāstītās saistības. Turklāt jūs apliecināt, ka esat izlasījis(-usi) šajos Lietošanas noteikumos iekļauto Konfidencialitātes paziņojumu un piekrītat Konfidencialitātes paziņojumā aprakstītajai jūsu personas datu apstrādei. Nepiekrītot Lietošanas noteikumiem vai kādai to daļai un neapstiprinot savu piekrišanu Lietošanas noteikumiem un/vai Konfidencialitātes paziņojumam, jūs nevarat piekļūt ar savu Savienoto iekārtu saistītajiem Savienoto iekārtu pakalpojumiem. Papildinformācija par Konfidencialitātes paziņojumu ir sniegta VI nodaļā.

Laiku pa laikam mēs varam atjaunināt šos Lietošanas noteikumus. Atjauninājumu gadījumā, kā arī tad, ja saistošajos tiesību aktos būs izvirzīta attiecīga prasība, mēs ar Lietotnes palīdzību nosūtīsim jums paziņojumu par izmaiņām un jums pieejamajām izvēles iespējām vai veicamajām darbībām. Atsevišķos gadījumos mēs varam ziņot par atjauninājumiem, jums nākamreiz piesakoties savā kontā. Lūdzu, rūpīgi izlasiet visus brīdinājumus un atjauninājumus un jautājumu gadījumā sazinieties ar mums (skatīt teksta turpinājumā). Ja turpināsiet lietot Savienoto iekārtu pakalpojumus pēc šāda brīdinājuma, nākamreiz pieteiksieties kontā pēc atjauninājuma vai aktīvi apliecināsiet piekrišanu izmaiņām, mēs uzskatīsim, ka piekrītat izmaiņām. Ja nepiekrītat izmaiņām, Jūs jebkurā brīdī varat pārtraukt Savienoto iekārtu pakalpojumu lietošanu.


II. SAVIENOTO IEKĀRTU PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMI

Savienoto iekārtu pakalpojumi ļauj jums saņemt paziņojumus par Savienoto iekārtu (piemēram, paziņojumus par atvērtām durvīm, pabeigtu ciklu utt.), ieplānot ekonomisku Savienotās iekārtas darbības režīmu, attālināti uzraudzīt Savienoto iekārtu ar Lietotnes starpniecību, kā arī izmantot citas iespējas un priekšrocības. Konkrētie Savienoto iekārtu pakalpojumi ir sīkāk aprakstīti Savienotās iekārtas lietotāja rokasgrāmatā. Laika gaitā Whirlpool var būt jāpārskata un jāmaina noteiktas Savienoto iekārtu pakalpojumu funkcijas, un par visām būtiskajām izmaiņām jums tiks paziņots ar Lietotnes palīdzību.


III. JŪSU SAVIENOTO IEKĀRTU PAKALPOJUMU LIETOŠANA

 1. Vispārīgā informācija

  Lai varētu lietot Savienoto iekārtu pakalpojumus, jums ir jāreģistrē konts, izmantojot Lietotni, un (kā aprakstīts iepriekš) jāizlasa Konfidencialitātes paziņojums un jāpiekrīt tam. Lietojot Savienoto iekārtu pakalpojumus, jūs piekrītat: (a) precīzi norādīt savu kontaktinformāciju un citu Whirlpool pieprasīto informāciju; (b) savlaicīgi atjaunināt savu kontaktinformāciju izmaiņu vai neprecizitātes gadījumā (informāciju par to skatiet Konfidencialitātes paziņojuma 9. sadaļā); (c) izmantot Savienoto iekārtu saskaņā ar tās lietošanas instrukcijā sniegtajiem norādījumiem. Konstatējot neatbilstības starp šiem Lietošanas noteikumiem un lietošanas instrukcijā sniegto informāciju, noteicošie ir Lietošanas noteikumi.
  Atklājot, ka jūsu norādītā informācija ir nepareiza, maldinoša, neprecīza vai nepilnīga, kā arī pamatotu aizdomu par to gadījumā mēs varam uz laiku apturēt vai anulēt jūsu kontu — papildu informāciju skatīt IX sadaļā.

 2. Datu lietojums

  Savienotās iekārtas nodrošina Savienoto iekārtu pakalpojumus ar bezvadu interneta savienojuma palīdzību. Turklāt, ja izvēlaties saņemt paziņojumus ar Lietotnes palīdzību, šādi paziņojumu un lietotņu pakalpojumi tiek nodrošināti ar mobilā datu savienojuma palīdzību. Šāds pielietojums ietver noteiktu datu apjomu pārraidi ar atbilstošu līdzekļu palīdzību, tādēļ ir nepieciešams atbilstošs bezvadu interneta savienojuma Savienotās iekārtas atrašanās vietā un mobilo sakaru datu plāns. Lai uzzinātu par datu tarifiem (ja tādi ir), datu apjoma ierobežojumiem, citiem ierobežojumiem (piemēram, atļautajiem lietošanas veidiem) un citiem pakalpojuma noteikumiem un nosacījumiem, lūdzu, skatiet interneta vai mobilo sakaru pakalpojuma sniedzēja tarifu plānu. Whirlpool neuzņemas nekādu atbildību par interneta vai mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēju noteiktajiem tarifiem.

 3. Savienotās iekārtas nodošana

  Ja nav norādīts citādi, jūs drīkstat izmantot Savienoto iekārtu pakalpojumus tikai personīgiem, nekomerciāliem mērķiem, un jūs nedrīkstat nekādā veidā pārdot šos pakalpojumus vai padarīt tos pieejamus trešajām personām. Ja pārdodat vai aizdodat Savienoto iekārtu citai personai, jums tas ir nekavējoties jānorāda (ja piemērojams) savā Savienoto iekārtu pakalpojumu kontā, izmantojot Lietotni. To nedrīkst darīt, ja iepriekš netiek aktualizēts jūsu konts. Ja konts nav savlaicīgi aktualizēts, jūs pārkāpjat šos Lietošanas noteikumus, un Whirlpool var uz laiku apturēt vai anulēt jūsu kontu — papildu informāciju skatīt IX sadaļā. Lai izmantotu Savienoto iekārtu pakalpojumus, jaunajam lietotājam ir atsevišķi jāreģistrē jauns Whirlpool konts.

 4. Aizliegta lietošana

  Savienoto iekārtu pakalpojumus ir aizliegts izmantot:

  • draudošā, vardarbīgā, ļaunprātīgā, neslavu ceļošā, apmelojošā, krāpnieciskā, nepiedienīgā vai citādi pretlikumīgā vai neatbilstīgā veidā;
  • lai piekļūtu, apkopotu vai uzglabātu citu personu personisko informāciju;
  • pārkāpjot vai ierobežojot citu personu tiesības, tai skaitā citu personu konfidencialitātes tiesības;
  • uzdodoties par citu personu, uzņēmumu, iestādi vai IP adresi (piemērs: izlikšanās ar IP);
  • lai augšupielādētu, publicētu, sūtītu e-pastā, citādi pārsūtītu vai citādi padarītu pieejamu informāciju, kuru saskaņā ar likumu jums nav tiesību padarīt pieejamu;
  • komerciāliem mērķiem, tai skaitā, piemēram, reklāmai vai mārketingam, surogātpastam, pikšķerēšanai un cita veida nevēlamu ziņojumu sūtīšanai;
  • lai nesankcionēti gūtu vai mēģinātu gūt piekļuvi Savienoto iekārtu pakalpojumiem vai Savienoto iekārtu pakalpojumu datoriem, tīkliem vai lietotāju datiem vai kā citādi ietekmētu vai traucētu Savienoto iekārtu pakalpojumu lietošanu un darbību;
  • lai nesankcionēti gūtu vai mēģinātu gūt piekļuvi Savienoto iekārtu pakalpojumu programmaparatūrai vai programmatūrai, tai skaitā, veicot programmaparatūras reverso inženieriju vai instalējot Whirlpool neapstiprinātu programmaparatūru;
  • nepamatoti vai pārmērīgi noslogojot Whirlpool vai tā darījumu partneru infrastruktūru, tai skaitā, pārsūtot surogātpastu vai izmantojot citas nevēlamu masveida e-pasta ziņojumu izsūtīšanas metodes;
  • pārveidojot, bojājot vai dzēšot Whirlpool nodrošināto saturu;
  • izmantojot datorvīrusus vai citu veidu kaitnieciskus failus vai programmatūru;
  • citos veidos pārkāpjot šos Lietošanas noteikumus.

 5. Programmatūras atjauninājumi

  Savienoto iekārtu pakalpojumi un Lietotnes izmanto programmatūru, ko Whirlpool var uzskatīt par nepieciešamu vai vēlamu atjaunināt vai mainīt. Mēs veiksim šādus atjauninājumus jūsu mobilās ierīces operētājsistēmā, izmantojot standarta procedūras, un jums vienmēr tiks pieprasīts piekrist šādiem atjauninājumiem, lai turpinātu lietot Savienoto iekārtu pakalpojumus.

IV. PAKALPOJUMU IEROBEŽOJUMI UN ATRUNAS

 1. Vispārīgi ierobežojumi

  Jūsu Savienotā iekārta sazinās ar Whirlpool, pārraidot informāciju ar bezvadu interneta savienojumu palīdzību, un tādēļ: (a) Savienotās iekārtas paziņojumi ir pieejami tikai, kad Savienotā iekārta ir pieslēgta savienojumam un reģistrēta; (b) Savienoto iekārtu pakalpojumi nav pieejami, kad bezvadu interneta savienojums vai mobilo sakaru savienojums nedarbojas vai darbojas nepareizi.


 2. . Rezultātu un datu precizitāte

  Jūs piekrītat, ka Savienoto iekārtu pakalpojumus var ietekmēt un ierobežot apstākļi, ko Whirlpool nekontrolē, tai skaitā, piemēram, pareiza jūsu Savienotās iekārtas apkope saskaņā ar lietotāja rokasgrāmatu, bezvadu tīkla iespējas, interneta pieejamība, vides apstākļi (ēkas, laika apstākļi, ģeogrāfiskie un topogrāfiskie apstākļi), atmosfēras apstākļi un citi faktori, kas saistīti ar internetu, satelītiem un satelītu datiem, turklāt Savienoto iekārtu pakalpojumi ir būtībā atkarīgi arī no trešo personu nodrošinātas programmatūras un tīkla pieejamības. Ņemot vērā iepriekš minēto, Whirlpool negarantē datu, informācijas un cita satura nepārtrauktu pieejamību, precizitāti, pilnību un savlaicīgumu Savienoto iekārtu pakalpojumu ietvaros.

 3. . Uzglabātie dati

  Whirlpool uzglabā datus par jūsu Savienoto iekārtu pakalpojumu lietojumu tik ilgi, cik nepieciešams, lai ievērotu likumu prasības, aizstāvētu mūsu uzņēmuma likumiskās intereses un nodrošinātu paredzētos mērķus saistībā ar Savienoto iekārtu pakalpojumiem, kā izklāstīts Konfidencialitātes paziņojumā

 4. . Pārsūtītie dati

  Whirlpool veic visus pamatoti nepieciešamos pasākumus, lai pastāvīgi rūpētos jūsu datu drošību, un īsteno pamatoti nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus. Taču, pārraidot informāciju ar bezvadu tīkla vai interneta palīdzību, vienmēr pastāv zināms risks. Tādēļ jūs piekrītat, ka tad, kad izmantojat Savienoto iekārtu pakalpojumus, pārraidītā informācija var nelikumīgi nonākt citu personu rīcībā. Whirlpool nevar garantēt bezvadu pārraides un pārraides ar interneta palīdzību drošību un konfidencialitāti un neuzņemas atbildību par ārpus Whirlpool kontroles esošu tīklu un ierīču drošību vai datu konfidencialitātes zaudēšanu, pārraidot informāciju ar šādu tīklu palīdzību. Lūdzu, parūpējieties par savu personas datu aizsardzību, lietojot internetu, piemēram, regulāri mainot paroles, izmantojot burtu un ciparu kombinācijas un lietojot drošas pārlūkprogrammas.

 5. Cita informācija

  Savienoto iekārtu pakalpojumi tiek nodrošināti kādi tie ir un pēc pieejamības. Lai gan Whirlpool dara visu nepieciešamo, lai nodrošinātu Savienoto iekārtu pakalpojumu pieejamību, mēs nevaram garantēt pastāvīgu pieejamību un piekļuvi bez pārtraukumiem un kļūdām. Turklāt Savienoto iekārtu kļūdu paziņojumi neaizstāj regulāru ieteicamo Savienotās iekārtas apkopi atbilstoši iekārtas lietošanas instrukcijā sniegtajiem norādījumiem, kā arī neaizstāj drošu un atbildīgu Savienotās iekārtas lietošanu. Nepaļaujieties uz Savienoto iekārtu pakalpojumiem (tai skaitā uz kļūdu ziņojumiem), lai izvairītos no ugunsgrēka vai citiem negadījumiem vai zaudējumiem. Jūsu pienākums ir droši lietot Savienoto iekārtu un uzturēt to labā darba stāvoklī saskaņā ar lietošanas instrukcijā sniegtajiem norādījumiem. Šī norādījuma neievērošana var izraisīt Savienotās iekārtas vai cita īpašuma bojājumus, miesas bojājumus un/vai smagas traumas, par ko Whirlpool uzņemas nekādu atbildību.

V. NOTEIKUMU IEVĒROŠANA

Jūs esat vienpersoniski atbildīgs(-a) gan par šo Lietošanas noteikumu ievērošanu no savas puses, gan arī no visu citu Savienotās iekārtas un/vai Savienoto iekārtu pakalpojumu konta lietotāju puses neatkarīgi no tā, vai šāda lietošana notiek ar jūsu ziņu vai nē.

VI. KONFIDENCIALITĀTE

Konfidencialitātes paziņojums ir pieejams Lietotnē un tas ir jāapstiprina, reģistrējoties Savienoto iekārtu pakalpojumu lietošanai. Konfidencialitātes paziņojuma apstiprināšana nav obligāta (proti, ja nevēlaties to apstiprināt, varat nereģistrēties kā Savienoto iekārtu pakalpojumu lietotājs), taču tā ir nepieciešama, lai izveidotu reģistrētu kontu. Konfidencialitātes paziņojums nosaka, kā saskaņā ar Eiropas un vietējiem likumiem tiek apkopota, izmantota, izpausta un kopīgota jūsu sniegtā informācija un no jūsu Savienotās iekārtas un Savienoto iekārtu pakalpojumu lietošanas iegūtie dati.

VII. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

Autortiesības, preču zīmes un citas intelektuālā īpašuma tiesības, kas attiecas uz Savienoto iekārtu pakalpojumu saturu, pieder Whirlpool un tā licenču devējiem. Jūs nedrīkstat atveidot, pārveidot, izmantot, veidot atvasinātus darbus, demonstrēt, kadrēt, izrādīt, publicēt, izplatīt, pārsūtīt, apraidīt vai citādi padarīt šādu informāciju pieejamu trešajām personām (tai skaitā, demonstrējot vai izplatot informāciju trešo personu vietnēs), kā arī nedrīkstat izmantot preču zīmes, kas redzamas, piekļūstot Savienoto iekārtu pakalpojumiem, bez iepriekšējas Whirlpool rakstiskas atļaujas. Izņēmums — Savienoto iekārtu pakalpojumu lietošana paredzētajiem mērķiem saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem.

VIII. ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA, ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANA

Lai novērstu šaubas, ir jāuzsver, ka šajos Lietošanas noteikumos sniegtā informācija neierobežo un neizslēdz Whirlpool vai jebkura cita Grupas uzņēmuma atbildību (ja ir) par:

 1. krāpšanu vai ļaunprātīgu sagrozīšanu;
 2. uzņēmuma(-u) nolaidības dēļ izraisītu kaitējumu veselībai vai nāvi;
 3. jebkādām citām problēmām, saistībā ar kurām atteikties vai mēģināt atteikties no atbildības būtu pretlikumīgi.
 1. Atbildības ierobežošana

  Jūs piekrītat, ka:

  1. Savienoto iekārtu pakalpojumi tiek nodrošināti tādi, kādi tie ir, un pēc pieejamības;
  2. ievērojot SAISTOŠAJOS TIESĪBU AKTOS noteiktos obligātos ierobežojumus un vienojoties, ka nekas no šajos Lietošanas noteikumos izklāstītā neatceļ un neierobežo, kā arī nav skaidrojams kā nodoms atcelt vai ierobežot WHIRLPOOL VAI WHIRPOOL GRUPAS atbildību par krāpniecību vai informācijas krāpniecisku sagrozīšanu, klaju nolaidību, apzinātu neatbilstīgu rīcību, sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpšanu, nāves iestāšanos vai kaitējumu veselībai, ieskaitot bez ierobežojumiem visus gadījumus, kad iemesls ir tā/tās nolaidība, vai personīgā īpašuma bojājumiem gadījumos, kad atbrīvojums no atbildības saskaņā ar tiesību aktiem nav iespējams, JŪS PIEKRĪTAT ATBRĪVOT WHIRLPOOL, grupu, TĀ/TĀS KOMERCAĢENTUS, DARBINIEKUS UN LĪGUMPARTNERUS NO VISU VEIDU PRASĪJUMIEM, ATBILDĪBAS UN ZAUDĒJUMIEM SAISTĪBĀ AR SAVIENOTO IEKĀRTU PAKALPOJUMIEM, TOSTARP, BET NE TIKAI, PRASĪJUMIEM, KURU PAMATS IR SAVIENOTO IEKĀRTU PAKALPOJUMU PILNĪGA VAI DAĻĒJA NEIZMANTOJAMĪBA — PAT TAD, JA IEMESLS IR WHIRLPOOL, GrupaS, TĀ/TĀS KOMERCAĢENTU, DARBINIEKU UN LĪGUMPARTNERU NOLAIDĪBA; PAPILDUS TAM NEDZ WHIRLPOOL, NEDZ JEBKURŠ CITS GrupaS UZŅĒMUMS NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR SAVIENOTO IEKĀRTU PAKALPOJUMU VAI JEBKURAS TO DAĻAS IZMANTOŠANU VAI NEPAREIZU IZMANTOŠANU, KĀ ARĪ PAR JEBKĀDIEM ZAUDĒJUMIEM VAI BOJĀJUMIEM, KAS VARĒTU RASTIES TO LIETOŠANAS VAI NEPAREIZAS LIETOŠANAS DĒĻ. TĀDĒJĀDI MAKSIMĀLAJĀ TIESĪBU AKTOS NOTEIKTAJĀ APMĒRĀ MĒS SAVIENOTO IEKĀRTU PAKALPOJUMUS JUMS NODROŠINĀM AR NOTEIKUMU, KA MĒS NORAIDĀM VISUS APSTĀKĻUS, GARANTIJAS UN NOSACĪJUMUS, KAS NAV NEPĀRPROTAMI IZKLĀSTĪTI ŠAJOS LIETOŠANAS NOTEIKUMOS, IZŅEMOT GADĪJUMUS, KAD TO NORAIDĪJUMS NAV PIEĻAUJAMS SASKAŅĀ AR SAISTOŠAJIEM TIESĪBU AKTIEM. TAS NEIETEKMĒ JŪSU KĀ PATĒRĒTĀJA LIKUMISKĀS TIESĪBAS;
  3. YJŪS PIEKRĪTAT NODROŠINĀT WHIRLPOOL UN grupu, TO KOMERCAĢENTUS, DARBINIEKUS UN LĪGUMPARTNERUS PRET VISIEM ŠĀDIEM TREŠO PERSONU PRASĪJUMIEM (KĀ IZKLĀSTĪTS IEPRIEKŠ TEKSTĀ);
  4. JŪS TURKLĀT PIEKRĪTAT, KA ŠĪ INFORMĀCIJA ATTIECAS ARĪ UZ JEBKURU PERSONU, KAS CEĻ PRASĪBU JŪSU VĀRDĀ, KĀ ARĪ, KA NEVIENAM APDROŠINĀŠANAS UZŅĒMUMAM NAV SUBROGĀCIJAS TIESĪBU.


 2. Izrietošu zaudējumu izslēgšana

  Izņemot gadījumus, kad tālāk minēto ierobežo SAISTOŠIE TIESĪBU AKTI, NEDZ WHIRLPOOL UN Grupa, NEDZ TO KOMERCAĢENTI, DARBINIEKI UN LĪGUMPARTNERI NAV ATBILDĪGI JŪSU VAI CITU PERSONU PRIEKŠĀ PAR SAISTĪTIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, TĪŠIEM VAI REPRESĪVIEM ZAUDĒJUMIEM (TAI SKAITĀ (UN BEZ IEROBEŽOJUMIEM) AR NEGŪTU PEĻŅU, ZAUDĒTIEM DATIEM VAI PAKALPOJUMU NEPIEEJAMĪBU SAISTĪTIEM ZAUDĒJUMIEM) SAISTĪBĀ AR SAVIENOTO IEKĀRTU PAKALPOJUMIEM PAT TAD, JA WHIRLPOOL, Grupa, KOMERCAĢENTI, DARBINIEKI VAI LĪGUMPARTNERI ZINA PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU.

 3. Aizsardzības garantijas

  Jūs piekrītat nodrošināt Whirlpool, grupu un tā/tās saistītos uzņēmumus pret prasījumiem, kas izriet no jūsu darbībām vai ir saistīti ar tām, tostarp (bet ne tikai) to, ka jūs lietojat Savienoto iekārtu pakalpojumus, kā arī informāciju, kuru jūs iesniedzat, pārraidāt vai padarāt pieejamu, izmantojot Savienoto iekārtu pakalpojumus, jūsu nespējas aizsargāt savas paroles un citu ar kontu saistīto informāciju, kā arī šo Lietošanas noteikumu, jebkura saistošā likuma vai noteikumu, kā arī jebkuras trešās personas tiesību pārkāpumiem.

IX. AIZTURĒŠANA UN ANULĒŠANA

 1. Anulēšana no Whirlpool puses nepareizas lietošanas dēļ

  Whirlpool var jebkurā brīdī pilnībā vai daļēji apturēt vai anulēt jūsu piekļuvi Savienoto iekārtu pakalpojumam, ja veicat kādu III sadaļas 4. punktā aprakstītajām aizliegtajām darbībām vai ja citādi pārkāpjat šos Lietošanas noteikumus. Whirlpool var arī jebkurā brīdī pārtraukt Savienoto iekārtu pakalpojumu nodrošināšanu, iepriekš neziņojot, tehnoloģiju novecošanas vai citu tādu iemeslu dēļ, kas ietekmē Savienoto iekārtu pakalpojumu ilgtspēju. Anulēšanas aprakstīto iemeslu dēļ gadījumā jūs vairs neesat tiesīgs(-a) piekļūt Savienoto iekārtu pakalpojumiem un lietot tos, kā arī (vienmēr ievērojot VIII sadaļā minēto) Whirlpool neuzņemas atbildību par šādu anulēšanu. Tādā gadījumā varat turpināt lietot iekārtu kā parastu mājsaimniecības iekārtu, taču saistītie Savienoto iekārtu pakalpojumi vairs nebūs pieejami.


 2. . Konta deaktivizēšana no jūsu puses

  Jūs jebkurā brīdī varat deaktivizēt savu kontu (atcelt reģistrāciju), rakstot konfidencialitātes speciālistam uz adresi, kas norādīta Konfidencialitātes paziņojuma 10. sadaļā. Ja deaktivizēsiet savu kontu, Whirlpool saglabās ar jūsu Savienoto iekārtu un Savienoto iekārtu pakalpojumu lietošanu saistītos Whirlpool apkopotos datus, taču tie vairs nebūs saistīti ar jūsu personas datiem. Deaktivizējot savu Savienoto iekārtu pakalpojumu kontu, jūs vairs nesaņemsiet Savienotās iekārtas paziņojumus, kas tiek nodrošināti Savienoto iekārtu pakalpojumu ietvaros. Ja pēc konta deaktivizēšanas nepārtrauksiet Savienotās iekārtas Wi-Fi savienojumu, Savienotā iekārta turpinās pārsūtīt Whirlpool noteiktus datus par iekārtu lietojumu. Ja vēlaties novērst šādu datu pārraidi, Savienotā iekārta ir jāatvieno no bezvadu maršrutētāja, kā arī ir jāizslēdz bezvadu savienojuma poga uz iekārtas.

X. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

 1. Jurisdikcija un saistošie tiesību akti

  Šos Lietošanas noteikumus reglamentē Īrijas tiesību akti, un jūs esat pakļauts Īrijas tiesu ekskluzīvai jurisdikcijai.

 2. Atteikšanās no tiesībām

  Ja Whirlpool nespēj nodrošināt stingru savu pienākumu izpildi vai izmantot savas tiesības vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem, to nevar uzskatīt par atteikšanos no tiesībām vai tiesiskās aizsardzības līdzekļiem un neatbrīvo jūs no šādu prasību ievērošanas. Neviens gadījums, kad Whirlpool atsakās izvirzīt pretenzijas par saistību neizpildi, nav uzskatāms par atteikšanos izvirzīt pretenzijas par turpmāku saistību neizpildi. Neviens gadījums, kad Whirlpool atbrīvo jūs no jebkādām saistībām saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem, nav spēkā, ja atbrīvojums nav nepārprotami izklāstīts un darīts jums zināms rakstveidā.

 3. Nodalāmība

  Ja jebkurš no šo Lietošanas noteikumu punktiem saskaņā ar jebkuras tiesas vai jebkuras atbildīgās iestādes nolēmumu tiek atzīts par spēkā neesošu, nelikumīgu vai neīstenojamu jebkādā apjomā, attiecīgais punkts, nosacījums vai klauzula ir attiecīgajā apjomā ir nodalāma no atlikušajiem punktiem, nosacījumiem un klauzulām, kas paliek spēkā maksimālajā tiesību aktos noteiktajā apjomā.

 4. Līguma visaptverošais raksturs

  Šie Lietošanas noteikumi un visi pārējie noteikumi un nosacījumi, kurus jūs esat akceptējis(-usi) saistībā ar Savienotās iekārtas un Savienotās iekārtas pakalpojumu lietošanu, atspoguļo visu vienošanos starp jums un Whirlpool attiecībā uz to priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās mutiskās vai rakstiskās vienošanās vai nolīgumus starp jums un Whirlpool.
  Gan jūs, gan mēs atzīstam, ka nedz jūs, nedz mēs neesam paļāvušies uz jebkādiem apgalvojumiem, garantijām vai solījumiem, ko izteicis otrs vai kas tikuši izteikti vai uzrakstīti pārrunās starp jums un mums, izņemot gadījumus, kas nepārprotami noteikti šajos Lietošanas noteikumos.

XI. SAZIŅA AR MUMS

Ar jautājumiem un sūdzībām saistībā ar Savienoto iekārtu vai Savienoto iekārtu pakalpojumiem ir jāvēršas vietējā Whirlpool klientu apkalpošanas uzziņu dienestā, kā norādīts Lietotnē vai Savienotās iekārtas komplektācijā iekļautajā dokumentācijā.

Salīdzināt ( Ierīces )

Lai salīdzinātu, lūdzu, pievienojiet vēl kādu produktu