Lietošanas instrukcijas

Iegādājoties Whirlpool produktu, jūs saņemat arī tā lietošanas instrukciju. Ja neatrodat lietošanas instrukciju vai esat saņēmis nepareizu instrukciju, tad nepieciešamo lietošanas instrukciju varat lejupielādēt šeit.

Ja jums nepieciešama lietošanas instrukcija, meklējiet to mūsu datu bāzē. Pilnīgi vai daļēji ievadiet ierīces modeļa numuru (piemēram, AFG 549) vai 12 ciparu kodu (parasti sākas ar 85), kas uzdrukāts uz jūsu ierīces identifikācijas datu uzlīmes.