Side-by-Side

 • Q: Kā iespējams saglabāt produktus strāvas zuduma gadījumos?

  A:

  Katram saldētavas modelim ir noteikts laiks, cik ilgi tas pats spēj saglabāt temperatūru strāvas zuduma gadījumā. Ar produktiem pilna saldētava saglabās temperatūru ilgāk, nekā pustukša iekārta, kā arī saldētava ar gaļu būs auksta ilgāk, kā saldētava ar gatavām maltītēm. Lai saglabātu temperatūru maksimāli ilgi, saldētavas durvīm obligāti jābūt aizvērtām. Nepilnas saldētavas gadījumā jūs varat paildzināt temperatūras saglabāšanu, aptinot produktus ar avīzēm, tikai neaizmirstiet tās noņemt, kad enerģijas padeve atkal atjaunojas. Pēc elektrības padeves atjaunošanās ir ieteicams iztīrīt ledusskapja un saldētavas nodalījumu.

 • Q: Kas ir „Total No Frost" ledusskapis un saldētava?

  A:

  „Total No Frost" ledusskapja un saldētavas iekšienē ir nodrošināta optimāla vēsā gaisa cirkulācija, kas samazina mitruma daudzumu, absolūti novēršot ledus un sarmas veidošanos. Tādējādi arī saldētie produkti nepiesalst viens otram, marķējuma zīmītes vienmēr ir skaidri salasāmas un tiek lietderīgi izmantots viss ledusskapja un saldētavas tilpums, ko vairs neierobežo apledojums. Iekārtas atsaldēšana ir nepieciešama tikai izņēmuma gadījumos.

 • Q: Ir dažādas energoekonomijas klases. Kura ir vislabākā izvēle?

  A:

  Visekonomiskākās un videi draudzīgākās ir A+ un A klases iekārtas.

 • Q: Kā atbrīvoties no nepatīkamās smakas ledusskapī?

  A:

  Ledusskapja iekšpuse rūpīgi jāizmazgā ar maigu tīrīšanas līdzekli.

 • Q: Kā vislabāk tīrīt ledusskapi?

  A:

  Ledusskapja un saldētavas iekšpusi vēlams tīrīt reizi mēnesī. Tādā veidā jūs izvairīsieties no netīkamu smaku veidošanās. Izlījušu produktu notecējumus jānotīra uzreiz. Tīrīšanas laikā iekārtu izslēdziet vai atvienojiet tai strāvu. Izņemiet visas izņemamās detaļas, piemēram, plauktus, atvilktnes u.c. Tās un iekārtas iekšpusi mazgājiet ar siltu ūdeni, tīru sūkli vai mīkstu drāniņu un maigu tīrīšanas līdzekli, nožāvējiet. Plastmasas detaļu, ledusskapja iekšpuses, durvju un blīvējuma tīrīšanai nelietojiet abrazīvus un spēcīgus ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus - logu mazgāšanas šķidrumus, uzliesmojošus šķidrumus, vaskus, koncentrātus, balinātājus, līdzekļus, kas satur naftas produktus u.tml. Nelietojiet švammes un papīra dvieļus vai citus asus tīrīšanas rīkus. Tie var saskrāpēt un bojāt materiālu. Lai palīdzētu novērst smakas, ledusskapja iekšpusi var mazgāt ar maisījumu no silta ūdens un sodas (2 ēdamkarotes uz 1 litru (26 g līdz 0,95 l) ūdens). Nerūsējošā tērauda un krāsota metāla detaļas tīriet siltā ūdenī ar tīru sūkli vai mīkstu drānu un maigu mazgāšanas līdzekli. Neizmantojiet abrazīvus vai spēcīgus tīrīšanas līdzekļus. Noslaukiet ar mīkstu lupatiņu. Papildu aizsardzībai pret bojājumiem krāsotās metāla detaļas var vaskot ar tīru, mīkstu drāniņu. Nelieciet vasku uz plastmasas daļām.

 • Q: Kādai jābūt temperatūrai ledusskapī un saldētavā?

  A:

  Optimālā pamata temperatūra ir 3ºC līdz 4ºC, 0ºC līdz 7ºC temperatūras amplitūdā. Virs 7ºC sākas produktu ātrāka bojāšanās.

 • Q: Kā nomainīt ūdens filtru?

  A:

  Ūdens filtrs ir uzstādīts cokolā zem durvīm. To noņem, pagriežot pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam par aptuveni ceturtdaļu un pavelkot uz priekšu. Filtra rokturis jāpievieno jaunajam filtram, noslidiniet to no vecā filtra un vertikālā stāvoklī pievienojiet jaunajam, tad grieziet pulksteņrādītāja kustības virzienā līdz tas apstājas. Filtrs jārotē pilnīgi, lai atvērtu iekšējo vārstu, kas nodrošina ūdens plūsmu. Dažiem filtriem, ko nav ražojis Whirlpool, nevar atvērt iekšējo vārstu, un tos nedrīkst lietot. Iespējams, būs nepieciešams nospiest taustiņu „OK" un 10 sekundes turēt nospiestu, lai mirgojošais F1 pārslēgtos uz degošu F99.

 • Q: Dzeramais ūdens tvertnē ir sabojāts ar ķīmisku garšu.

  A:

  Dzeramais ūdens jālieto regulāri, lai nepieļautu tā atrašanos ierīcē pārāk ilgu laiku.

 • Q: Deg ūdens tvertnes filtra sarkanā gaismiņa. Ko tas nozīmē?

  A:

  Ūdens filtra darbības laiks ir seši mēneši. Indikators mainās no zaļa uz oranžu, kad pagājuši 90% darbības laika, un uz sarkanu darbības laika beigās. Kad filtrs ir nomainīts, piespiediet un vismaz 3 sekundes turiet piespiestu taustiņu „Reset" (Atiestatīt), lai pārslēgtu gaismiņu atpakaļ uz zaļu. Vecākajiem modeļiem oranžā gaismiņa ir gandrīz sarkanā krāsā, un to var sajaukt ar sarkanu. Ņemiet vērā arī to, ka atiestatīšanas taustiņš nepārslēdz oranžo gaismiņu atpakaļ uz zaļu, tas maina tikai sarkano gaismiņu. Šajā gadījumā atiestatīšana būs iespējama pēc 3 nedēļām.

 • Q: Cik ātri iespējams iegūt ledu?

  A:

  Ledus automāts neveidos ledu, kamēr saldētavas temperatūra būs virs -12°C. Lai iegūtu spainīti ledus, nepieciešama viena diena.